KatOBA

Samen met de kleuterschool en lagere school vormen wij de MDI-campus. Er is een nauwe samenwerking tussen de drie scholen.

Wij behoren samen tot KatOBA, de Brusselse regio van de scholen van de zusters Annuntiaten van Heverlee. Een overzicht van de familie waartoe wij behoren vind je hier: www.katoba.be