Vierde jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

15 mei 2017

De leerlingen van het vierde jaar bezochten het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Daar kregen ze eerst een rondleiding en uitleg over de geschiedenis en werking van het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarna mochten ze in het halfrond ook zelf debatteren en stemmen over verschillende thema's.