Onderwijs met een blik op de wereld!

25 February 2024

Onze school heeft een Erasmus+ accreditatie voor de periode 2024-2027 in de wacht gesleept.

Dat betekent dat we vanaf volgend schooljaar Europese subsidies krijgen om belangrijke onderwijsdoelen te bereiken:

De doelen in ons Europees project zijn de volgende:

internationale uitwisselings- en samenwerkingsactiviteiten van leerlingen met aandacht voor:

  1. het verbeteren en optimaliseren van de digitale competenties
  2. inclusie en diversiteit
  3. deelname aan het democratische proces, gemeenschappelijke waarden en maatschappelijke betrokkenheid
  4. stimuleren van het verwerven van leesgewoonten

De leerlingen zullen via deze transnationale leermogelijkheden hun wereldbeeld verbreden, interculturele competenties ontwikkelen en zichzelf uitdagen om te groeien als wereldburgers.