Inschrijvingen in het eerste jaar 2017-2018

21 november 2016

Hier vindt u alle informatie over de inschrijvingsprocedure voor het schooljaar 2017-2018.

- Definitieve inschrijving in de school na afspraak. - Inschrijvingsregister komen tekenen tussen woensdag 8 en woensdag 29 maart 2017 - Infoavond op dinsdag 6 juni om 19.30 uur - Diataaltesten vinden plaats op woensdag 7 juni om 13.30 uur of woensdag 28 juni om 13.30 uur volgens afspraak gemaakt op 6 juni - Documenten binnenbrengen kan op woensdag 28 juni van 8.00 uur tot 12.00 uur, donderdag 29 juni van 8.00 uur tot 16.00 uur en vrijdag 30 juni van 8.00 uur tot 12.00 uur: getuigschrift lagere school (een kopie), rapport zesde leerjaar + eventueel BASO-fiche, definitieve keuze van de studierichting doorgeven, attesten van leerstoornissen en begeleidend dossier, medische gegevens die voor ons belangrijk zijn - Intakegesprek op woensdag 30 augustus vanaf 16.00 uur. Hiervoor krijgt u een afspraak via de klassenleraar - VRIJE INSCHRIJVINGEN VANAF DINSDAG 23 mei 2017 - INSCHRIJVINGEN 2e tot 6e jaar 2017-2018 - Inschrijvingen vanaf woensdag 19 april tot woensdag 3 mei 2017 voor Nederlandstalige leerlingen: (juiste documenten meebrengen + weigeringsattest invullen + register tekenen) - Vrije inschrijvingen voor alle leerlingen vanaf dinsdag 23 mei 2017 (weigeringsattest invullen + register tekenen)