Sam 1709

Sterke punten volgens de ouders


 

Bij de doorlichting tijdens het schooljaar 2005-2006 was een van de invalshoeken een raadpleging van een twintigtal ouders. Wat dachten zij over de school en wat waren volgens hen onze sterke kanten. De ouders waren unaniem lovend over de school en dit is ook zo terug te vinden in het doorlichtingsverslag.

De sterkste punten volgens de ouders zijn:

  • Grote toegankelijkheid van de school: De ouders ervaren een heel lage drempel om in de school iemand aan te spreken over schoolse toestanden, diverse problemen.
  • Lof voor de aandacht voor àlle leerlingen: Ouders merken op hoe opvallend het is dat op Mater Dei iedereen welkom is en iedereen de nodige aandacht krijgt, ongeacht herkomst, begaafdheid enz. De grote zorgbreedte en aandacht voor leerlingen met leer- of andere problemen valt op.

Sterke troeven van de school volgens de ouders:

Ouders zien een meerwaarde in de school omwille van

De tweetaligheid
De aanwezigheid van anderstaligen en andere culturen is een uitdaging voor de school maar zeker ook een verrijking voor de leerlingen.

Kleinschaligheid
Met zijn leerlingenaantal is Mater Dei een middelgrote school, waardoor men steeds het gevoel heeft dat de school overzichtelijk blijft.

Discipline
Hoe moeilijk het vandaag ook is om jongeren binnen de lijnen te doen wandelen, toch vinden de ouders dat er op Mater Dei een gezond evenwicht is tussen respect voor de eigenheid van de jongeren en rechtlijnigheid in de afspraken en leefregels.

Professionaliteit
De ouders waarderen de professionaliteit van de leraars en de visie bij de beleidsvoering.

Sfeer
De school heeft iets wat niet helemaal in woorden te vatten is: op Mater Dei voel je je meteen thuis.