Mbo 2909

 

Sterke punten volgens de doorlichting 2014


 

In januari 2014 kreeg Mater Dei de doorlichting over de vloer. Onze school kreeg een gunstig advies van niveau 1. Dat betekent dat de school kwaliteitsvol handelt en sterk genoeg is om zelf de kwaliteit op te volgen. De instelling blijft erkend en er is geen opvolgingsdoorlichting. Daar zijn we stiekem wel wat trots op.

De inspectieleden waren zeer lovend over het professionele werk van iedereen. Ze troffen een school aan die een warme sfeer uitstraalt. Vooral de gemoedelijkheid en het enthousiasme heeft hen getroffen.

Het spreekt voor zich dat we ons als school erg gewaardeerd voelen door de inspectie in onze schoolwerking. Het is een opsteker die ons de kracht geeft om ook de volgende jaren dezelfde weg op te gaan.

Enkele positieve punten die de doorlichting noteerde:

Vakoverschrijdende eindtermen
Mater Dei is een school waar vakken geen eilanden op zichzelf zijn. We werken hard aan het halen van vastgelegde normen over de vakken heen. De deuren van onze klaslokalen zwaaien vaak open. Er is een goede horizontale en verticale samenwerking.  

Organisatorische ondersteuning bij de realisatie van de onderzoekscompetenties
Zelfstandig onderzoek wordt in onze maatschappij steeds belangrijker. Het secundair onderwijs bereidt leerlingen daar via onderzoekscompetenties op voor. De doorlichting was vol lof over ons eigen onderzoekscompendium. Daarmee begeleiden we de leerlingen uitstekend bij de realisatie van hun onderzoekjes.

Beleid rond veiligheid, bewoonbaarheid en hygiëne 
Er zwerft een lange traditie door de gangen van onze school. Het is vanzelfsprekend dat die dan ook stelselmatig aan vernieuwing toe is. Dat gaat stap voor stap, maar de doorlichting is positief over de correcte uitwerking van een meerjaren masterplan.

Stimulerend leer- en leefklimaat 
De inspectie is vol lof over de zeer goede ondersteuning die we bieden – ook voor leerlingen die het af en toe wat moeilijker hebben.

Professionele taakbekommernis van de leerkrachten 
Levenslang leren: het is iets dat we op Mater Dei niet alleen van onze leerlingen verwachten, maar ook van leerkrachten en directie. Het doorlichtingsteam stelt vast dat ons team doelgerichte nascholingen volgt.

Ondersteuning van de evaluatiepraktijk en leerbegeleiding
Evaluatie is meer dan een moment in de tijd: het is een proces en dat vraagt een doordachte begeleiding en een efficiënte evaluatiepraktijk. Op Mater Dei bezinnen we ons voortdurend over hoe we dit proces kunnen optimaliseren via leerplangerichte vakgroepwerking.

Aandacht voor Begeleid Zelfstandig Leren en projectwerk
Al bij de vorige doorlichting in 2005 complimenteerde de inspectie de gerichtheid op innovatie. We blijven timmeren aan een grote variatie in werkvormen en aandacht voor Begeleid Zelfstandig Leren (vanaf de eerste graad) en projectwerk (vanaf de derde graad)

Breed gedragen en participatief schoolbeleid
We vinden het belangrijk om samen school te maken. Dat betekent dat we op Mater Dei zoveel mogelijk andere geledingen aanmoedigen tot inspraak. De doorlichting is positief over de initiatieven die er genomen worden om ook leerlingen en ouders actief te laten deelnemen aan het beleid.

Aandacht voor kwaliteitszorg 
Niet alleen voldoet de school aan alle regelgeving, via regelmatige analyses en evaluaties op verschillende niveaus houden we de aandacht voor kwaliteitszorg scherp. Elk jaar bepalen we nieuwe pedagogische prioriteiten die extra aandacht krijgen.

Effectiviteit van het talenbeleid op leerlingenniveau
Meertaligheid is een troef, maar tegelijk bewaken we het Nederlandstalige karakter van onze school. De doorlichting looft de aanstelling van de taalcoördinator en de vele initiatieven die de voorbije jaren bijgedragen hebben tot een efficiënt taalbeleid.