Sam 1855

Jongeren kiezen MDI


 

Bij navraag blijkt dat ruim 70 % van de jongeren zelf koos voor deze school.

Top 6: waarom kiezen jongeren voor het Mater Dei-Instituut?

(1) Reputatie van een goede school - grote slaagkansen in het hoger onderwijs
(2) Vrienden of familie heel tevreden over de school - prezen deze school aan
(3) Mooie en aangename omgeving - goed te bereiken
(4) Goede leerlingenbegeleiding - in het bijzonder voor de jongsten
(5) Goed gevoelen bij bezoek aan de school - het klikte meteen
(6) Duidelijke maar menselijke regels - je wordt au sérieux genomen

Top 5: hoe leerden jongeren het Mater Dei-Instituut kennen?

(1) Via vrienden of kennissen
(2) Via broer of zus
(3) Via een folder van de school - publiciteit
(4) Via oudleerlingen
(5) Via klasgenootjes of de leraar van het 6de leerjaar