De opdrachtverklaring van het Katholiek Onderwijs vindt u op de website van het VSKO.

Mbo 2619