Een verzameling van afspraken


 

Goede afspraken maken goede vrienden. Respect staat op MDI centraal. Daarom is de leefregel van MDI een verzameling van afspraken om tot een respectvolle samenleving te kunnen komen. Deze leefregel geldt als schoolreglement zoals bedoeld in het decreet Gelijke Onderwijskansen, het Participatiedecreet en andere wetteksten. De 18-jarigen onder de leerlingen mogen op basis van hun meerderjarigheid autonoom optreden op bepaalde domeinen. Daarnaar verwijzen we in sommige teksten met een (*).

Op school word je ook geconfronteerd met een aantal administratieve afspraken en regels. Het niet naleven van deze regels – zowel door de leerling als door de school – kan juridische consequenties hebben. Daarom raden we je aan om ook deze soms nogal droge bepalingen en procedures grondig door te nemen.

Je kan de leefregel schooljaar 2017-2018 in PDF downloaden.

Hpim1120