Elektronisch leerplatform


 

De leerlingen en het personeel van MDI maken intens gebruik van het elektronisch leerplatform Smartschool . Zowel in de school zelf als thuis biedt dit heel wat mogelijkheden: extra oefeningen en mededelingen per vak, uitwisselen van berichten, belangrijke informatie die steeds op intradesk kan geraadpleegd worden, documenten die op school geüpload en thuis weer bewerkt kunnen worden, de voortdurend geüpdate kalender, de elektronische agenda...

Om de communicatie tussen thuis en school nog efficiënter te laten verlopen kunnen de ouders sinds het schooljaar 2011-2012 een co-account aanvragen. Zij kunnen via berichten contact opnemen met leerkrachten en directie en hebben toegang tot intradesk (met o.a. alle brieven en praktische informatie) en de schoolagenda van hun zoon of dochter. Vanaf het schooljaar 2012-2013 zal het aanbod nog verder uitgebreid worden met het elektronische puntenboek Skore.

Smartschool tcm5 28785