Vóór de schooluren


De eerste les begint om 8.35 uur. Ten laatste om 8 uur is de schoolpoort open maar in de meeste gevallen kan je al vroeger op de speelplaats. Bij guur weer kan je ook naar de eetzaal gaan.

Wie te laat komt, meldt zich eerst aan bij het leerlingensecretariaat.

De dagindeling vind je in de onderstaande tabellen. Omwille van de praktische organisatie valt de middagpauze soms op het vierde, soms op het vijfde of soms op het zesde lesuur.

1ste lesuur 08.35 - 09.25 uur
2de lesuur 09.25 - 10.15 uur
pauze 10.15 - 10.35 uur
3de lesuur 10.35 - 11.25 uur
4de lesuur 11.25 - 12.15 uur
5de lesuur 12.15 - 13.05 uur
6de lesuur 13.20 - 14.10 uur
7de lesuur 14.10 - 15.00 uur
8ste lesuur 15.00 - 15.50 uur
vrije avondstudie (+huiswerkklas op di en do) 16.00 - 17.30 uur

 

Op woensdag wijkt het schema enigszins af:

1ste lesuur 08.35 - 09.25 uur
2de lesuur 09.25 - 10.15 uur
pauze 10.15 - 10.25 uur
3de lesuur 10.25 - 11.15 uur
4de lesuur 11.15 - 12.05 uur

 

Na de schooluren


De school eindigt om 15.50 uur. Tot 17.30 uur is er mogelijkheid om in de studie te blijven. Daarna is geen toezicht meer. De deuren en poorten worden echt gesloten vanaf 18.00 uur.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er naast de gewone studie ook voorzien in een begeleide studie of huiswerkklas voor leerlingen van de eerste graad die hiervoor uitgenodigd worden. Woensdag wordt omwille van de schoolbussen de speeltijd tot een minimum ingekort en stoppen de lessen om 12.05 uur. Er is op woensdagnamiddag geen studie onder toezicht.

 

Tijdens de examens


De school begint op het gewone uur om 08.35 uur en eindigt om 12.00 uur.

Leerlingen kunnen - met schriftelijke toestemming van de ouders - na het examen vroeger naar huis, ten vroegste om 10.20 uur. Zonder toestemming blijven de leerlingen verplicht op school. Bij een mondeling examen kunnen leerlingen vrij komen en gaan voor en na de mondelinge proef.

In de namiddag kun je thuis studeren of op school tot 16.00 uur.

Img 0379