Een grondige en brede vorming


 

Via kennisoverdracht binnen de verschillende vakken streven we op het Mater Dei-Instituut een brede intellectuele vorming na met als doel: slagen in het vervolgonderwijs en vooral inzicht verwerven in de mens en de samenleving.

De vakken volgen de officiële leerplannen en gaan zoveel mogelijk in op de actualiteit en de leefwereld van de jongeren. Vakgroepwerking (zowel horizontaal als verticaal) zorgt voor een vlotte doorstroming en collegiale afspraken. We streven zoveel mogelijk naar integratie van de verschillende vakken (o.a. in het persoonlijk werk van de leerlingen).
Leerkrachten volgen regelmatig vakgerichte en pedagogische nascholing.
De klassenraad vergadert om de studieresultaten (eventuele problemen …) van leerlingen te bespreken. Het leerlingendossier vormt de basis van de klassenraad, rapporten delen de resultaten mee en vakrapporten helpen bij de remediëring. De deliberatie gebeurt vooral toekomstgericht en in het belang van de individuele leerling.

Kennisoverdracht is geen eenrichtingsverkeer: in deze informatiemaatschappij moeten leerlingen geleidelijk aan zelf leren informatie zoeken, selecteren en kritisch verwerken. Het aanleren van vaardigheden en creatief en probleemoplossend denken is in die zin ook belangrijker dan het nastreven van loutere reproductie. We hechten veel belang aan het persoonlijk werk van de leerling. Bij de evaluatie toetsen we niet alleen kennis, maar ook het kunnen toepassen van vaardigheden.

Bij de integratie van moderne media in de les willen we vooral het kritisch en verantwoord leren gebruiken van de media beklemtonen. Vaardigheden van leerkrachten op gebied van informatica en nieuwe technologieën zijn een must.

Ook vakoverschrijdende thema's krijgen een ruime belangstelling: milieu, burgerzin, gezondheid, sociale vaardigheden, leren leren, muzisch-creatieve vorming en technisch-technologische vorming. Deze vakoverschrijdende thema's zitten reeds verwerkt in de leerplannen, maar worden ook via projecten binnen en buiten de lesuren uitgewerkt.

Img 0402