Europese dimensie


 

Als Nederlandstalige school in Brussel willen we onze leerlingen bewust maken van de Vlaamse identiteit en cultuur. In de hoofdstad van Europa proberen we natuurlijk ook om de horizon van onze jongeren te verruimen, letterlijk en figuurlijk.

Onze doelstellingen hierbij zijn: een grondige kennismaking met andere culturen, denkwerelden en gewoontes; het overwinnen van de angst voor het vreemde, voor nieuwe contacten; een houding stimuleren van openheid, tolerantie en pluralisme; de bereidheid om te participeren aan het internationaal gebeuren in het bewustzijn van grensoverschrijdend burgerschap.

We bieden onze leerlingen citytrips aan naar bv. Parijs, Londen, Berlijn,… Europese uitwisselingen worden liefst met gastgezinnen georganiseerd. Tijdens deze uitwisselingen breiden onze leerlingen de kennis van vreemde talen uit in levensechte communicatieve situaties.

We organiseren taalstages voor Frans (1e graad) en Engels (2e graad). Leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen aan allerlei taalwedstrijden.

Door samen op reis te gaan willen we een goede klassfeer bevorderen. Ook de relatie tussen leerlingen, leerkrachten en directie heeft er baat bij.

Img 0408