Mondigheid en burgerzin


 

Op het Mater Dei-Instituut krijgen alle betrokkenen bij het schoolgebeuren inspraak. Personeel, leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd in verschillende participatieorganen met elk hun eigen aandachtspunten en bevoegdheid.

Wekelijks vergaderen de directieraad en de Raad. Oudercomité, participatieraad en LOC komen regelmatig bijeen. In het leerlingenparlement zijn alle klassen vertegenwoordigd.

Op het Mater Dei-Instituut proberen we de drempel tussen de verschillende groepen laag te houden, zodat er steeds ruimte is voor informele gesprekken. We trachten onze leerlingen op te voeden tot mondigheid en burgerzin. Dit gebeurt in alle lessen, maar vooral in de les sociale activiteit of het titularisuur. Er worden activiteiten rond inspraak van leerlingen georganiseerd in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. Onze leerlingen zijn ook lid van de vzw Scholierenkoepel.

De leefregel bevat richtlijnen om de samenleving op school te organiseren, maar blijft uiteraard vatbaar voor discussie en verbetering.
Bij conflicten opteren we voor dialoog i.p.v. repressie.

Op school heerst het recht op vrije meningsuiting, zolang de regels van wederzijds respect worden gehanteerd. De relatie leerlingen, leerkrachten, directie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

P1020666