Kunst als venster op de wereld


 

We willen onze leerlingen inleiden in de wereld van de cultuur, de drempelvrees verlagen naar culturele centra, theaters, musea,… die vooral in Brussel en de rand talrijk aanwezig zijn. De leerlingen moeten er wegwijs in geraken en er hun plaats in zoeken.

We bieden de jongeren een gevarieerd aanbod: filmfora, toneelvoorstellingen, bezoek aan musea en tentoonstellingen,… We laten hierbij ook ruimte voor hedendaagse vormen van expressie.

Via de confrontatie met kunst beogen we de algemene vorming en ontplooiing te bevorderen: kunst weerspiegelt immers de maatschappij, is een venster op de wereld waarin we leven. Niet alleen de kennis over de kunst staat hier centraal, ook de kunstbeleving: het kunnen genieten en/of kritisch beoordelen van kunstwerken wordt gestimuleerd.

We brengen ook kunst naar de school, b.v. Piazza dell'Arte, auteurs worden uitgenodigd om te komen praten over hun werk. We stimuleren bibliotheekbezoek en laten leerlingen actuamappen aanleggen i.v.m. kunstuitingen. Door ze - indien mogelijk - zelf te betrekken bij de invulling van de activiteiten trachten we een positieve houding van leerlingen tegenover kunst aan te kweken. Ook de eigen creativiteit van de leerlingen wordt aangemoedigd. We geven ze kans om zich uit te drukken, hun talenten te ontwikkelen en te tonen aan anderen.

Op school is er ruimte voor allerlei initiatieven door leerlingen: muzikale optredens tijdens free podium, schooltoneel, film- of videoprojecten, ontwerpen van presentaties of websites,…

Ook tijdens studiereizen in binnen- en buitenland hebben we oog voor kunst en cultuur.

P1020391