Christelijke waarden en een open geest


 

We willen als christelijke school, behorend tot de I.M. van de Zusters Annuntiaten van Heverlee, een gelovig aanbod doen, in openheid voor andersdenkenden, zonder onze christelijke eigenheid te verliezen.

We voeren een open inschrijvingsbeleid op voorwaarde van wederzijds respect. Andersdenkende leerlingen volgen ook de godsdienstles waarin ruimte is voor dialoog en confrontatie, maar waar we ook durven opkomen voor onze eigen geloofsleer en christelijke waarden.

Belangrijke evangelische waarden willen we doorgeven aan de jongere generatie: "het ware, het schone, het goede" (cf. Opdrachtverklaring van de Zusters Annuntiaten) staan hierbij centraal. In de benadering van de leerstof, bij filmfora e.d. hebben we oog voor het morele waardenpatroon. Ook in de gewone dagelijkse omgang, in en buiten de les, proberen we deze waarden te belichamen.

We trekken tijd uit voor stilte en bezinning, moedigen jongeren aan om na te denken over essentiële levensvragen. We verzorgen Eucharistievieringen en gebedsmomenten die bij de leef- en denkwereld van jongeren aansluiten. Op initiatief van de schoolpastorale ploeg organiseren we bezinningsmomenten bij het begin van het schooljaar, rond de advent, rond Kerstmis, in de vastenperiode en rond Pasen.

Tenslotte hechten we veel belang aan rechtvaardigheid op kleine en grote schaal. Daarom hebben we aandacht voor onze medemens-in-nood en roepen we de leerlingen op tot solidariteit. Elk schooljaar organiseren we een pastorale of mondiale dag. We organiseren ook acties voor het goede doel. Ook initiatieven van leerlingen op dit vlak worden aangemoedigd, bv. Schrijf-ze-vrij-acties of Foster Parents' Plan.

Voor het uitbouwen van de christelijke levenshouding is de pastorale ploeg de stuwende kracht. Deze groep werkte een visietekst uit voor de schoolpastorale werking.

 

Img 1071